Dr. Kasza és Fia

+36 62 431 430

Munkahelyi elsősegélynyújtás oktatás

Elérhetőségek

A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit

Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani

A munkáltatók jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan érvényesülése érdekében indokolt az ezzel összefüggő normatív szabályok belső utasításban történő rögzítése, s ezzel összegfüggő ismeretek és feladatok rendszeres oktatása a munkavállalók számára.

Tanfolyamunkat azon munkáltatóknak ajánljuk, akik a törvényi kötelezettség mellett valódi elsősegélynyújtó tudással kívánják felvértezni munkatársaikat, ezzel biztosítva a munkaterületen dolgozók biztonságát a balesetekkel és sérülésekkel szemben.

Törvényi hivatkozás:

1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46.§

3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20.§

Kiképzett elsősegélynyújtónak azt a munkatársat kell tekinteni, aki

  • elsősegélynyújtási ismeretekből - szakmai képzés keretében, a foglalkozás-egészségügyi szervezet (orvos) egyetértésével elsősegély-nyújtásra jogosító módon - kiképzett, oktatott és vizsgázott,
  • az állami intézményeknél - az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése céljából - szervezett tanfolyamokon vizsgát tett (pl.: Magyar Vöröskereszt, Országos Mentőszolgálat).
    (Ezt a vizsgát mindenki, aki gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik, már megtett, tehát kiképzett elsősegélynyújtónak célszerű jogosítvánnyal rendelkezőt kijelőlni, DE kétévente neki is részt kell venni munkahelyi elsősegély tanfolyamon.)
  • gazdasági társaságoknál, oktatási intézményeknél - az Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése céljából - szervezett tanfolyamokon vizsgát tett

A két évnél régebben vizsgázott személy akkor minősül kiképzettnek, ha részére az ismeretfelújító oktatás (továbbképzés) folyamatosan megtörténik.

A munkahelyi elsősegély-nyújtással kapcsolatos költségek (képzés, továbbképzés, oktatási anyagok és eszközök) az elsősegélynyújtásra kötelezett munkáltatót (szervezeti egységét) terheli.
A munkahelyi elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért - általában - a szervezeti egység vezetője felelős.

Referenciáink: Mol Nyrt., Alföldvíz Zrt. rendezvényei

A képzés célja:

A résztvevő elsajátítja azokat az elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtási ismereteket, amelyek a baleseteknél szükségesek a szakszerű és eredményes újjáélesztéshez, ellátáshoz. A képzésen résztvevők a tanfolyam során elméleti és gyakorlati készségeket sajátítanak el a gyors és hatékony segítség nyújtáshoz, míg a hivatásos orvosi segítség nem érkezik.

A képzés során elsajátítható ismeretek:

Az elsősegélynyújtás általános szabályai. Az eszméletlenség fogalma, tünetei, ellátása. Vérzések fajtái, ellátása. A sokk fogalma, ellátása. Termikus traumák. Ízületi sérülések. Csontsérülések. Hasi sérülés. Kimentés. Mérgezések. Belgyógyászati balesetek és kórképek. Túra egészségtana (levegő, napfény, folyadékfogyasztás, táplálkozás, öltözködés, izommunka, dohányzás, alkohol). Rovarcsípések, harapott sebek. Kullancscsípés. Utazás során kialakuló gyakori betegségek."

Elsősegély tanfolyamainkat ajánljuk idegenvezetők, túravezetők, utazók figyelmébe is, hiszen a környezetváltozás sokszor magában hordozza a fokozott balesetveszély lehetőségét illetve egyéb betegségek előfordulásának esélyét. Növeli a biztonságérzetünket, ha az alapfokú elsősegélynyújtó helyben van.

Rendezvények egészségügyi biztosítása

5/2006.(II.7.) EüM rendelet 2. melléklet 2. pontja alapján biztosítjuk nagyobb rendezvényeken összegyültek sürgősségi ellátását, jól képzett és tapasztalt orvosainkkal és asszisztenseinkkel.

Tevékenységeink

Híreink, érdekességek